Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

CANopen

Network for machines and installations

A standard-compliant multi-master bus which ensures reliable deterministic access to real-time data in control system devices.

CANopen
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     TSXCANKCDF180T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXCANKCDF180T

     CANopen SUB-D9 female connector - straight - IP20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXCANKCDF90T Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXCANKCDF90T

     CANopen SUB-D9 female connector - bended at 90° - IP20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXCANKCDF90TP Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXCANKCDF90TP

     CANopen SUB-D9 female connector - bended at 90° w additional SUB-D9 - IP20
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXCANTDM4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXCANTDM4

     IP20 CANopen tap junction box - 1 screw terminal block and 4 SUB-D9
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXCPP110 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXCPP110

     CANopen bus master PCMCIA card - V4.02 - class M00
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     VW3CANCARR03 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     VW3CANCARR03

     CANopen cable - 2 x RJ45 - cable 0.3 m
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /