Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Profibus

-

Connect Telemecanique devices to market standards

Profibus
   • 3 products available

    • Giá tốt nhất
     TCSEGPA23F14F Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TCSEGPA23F14F

     Profibus DP V1 remote master - for Premium/Quantum/M340/M580 PLC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TCSEGPA23F14FK Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TCSEGPA23F14FK

     Profibus DP V1 remote master - for Premium/Quantum/M340/M580 PLC - coated
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXPBY100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXPBY100

     Profibus DP V0 - module kit - for Premium PLC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /