Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Modicon STB

IP20 modular distributed I/O on multiple networks & fieldbus

Một phần của Modicon

For distributed connection to sensors and actuators from a PLC with prefabricated cables
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Modicon STB Schneider Electric IP20 modular distributed I/O on multiple networks & fieldbus
Liên hệ bộ phận hỗ trợ