Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM E124

Auxiliary Capacitor Trip Unit

MiCOM E124 is an auxiliary device typically used to provide energy to the trip coil of a circuit breaker in distribution systems. Models available: MiCOM E124
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM E124 Schneider Electric Auxiliary Capacitor Trip Unit
Liên hệ bộ phận hỗ trợ