Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P841

Multifunction Line Terminal Protection and Control Device for Auto reclose and Check Synchronism

Một phần của PowerLogic™

MiCOM P841 is a multifunctional line terminal IED for control and back-up protection in transmission and sub-transmission feeder bays. Models available: MiCOM P841
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM P841 Schneider Electric Multifunction Line Terminal Protection and Control Device for Auto reclose and Check Synchronism
Liên hệ bộ phận hỗ trợ