Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P53x

Line Differential Protection Relay

Một phần của PowerLogic™

MiCOM P53x range provides a two ended line differential protection function with all of the necessary protection communication interfaces. Models available: MiCOM P530C, MiCOM P532
MiCOM P53x Schneider Electric Line Differential Protection Relay