Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P13x

Feeder Management Protection Relays and Bay Control

Một phần của PowerLogic™

MiCOM P13x is a range of feeder management and One-Box solutions for flexible and comprehensive protection and control of feeders. Models available: MiCOM P130C, MiCOM P132, MiCOM P139
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM P13x Schneider Electric Feeder Management Protection Relays and Bay Control
Liên hệ bộ phận hỗ trợ