Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P138

Directional Overcurrent Protection Relays for Rail Applications

Một phần của PowerLogic™

The MiCOM Px30 rail devices are a series of protection relays dedicated to railway catenary protection. The MiCOM P138 specifically provides directional overcurrent protection for rail applications
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
MiCOM P138 Schneider Electric Directional Overcurrent Protection Relays for Rail Applications
Liên hệ bộ phận hỗ trợ