Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

MiCOM P63x

Differential Protection Devices for Complete Protection of Electrical Power Transformers

Một phần của PowerLogic™

MiCOM P63x series differential protection devices are designed for fast, selective, short-circuit protection of transformers, motors, generators and other installations. Models available: MiCOM P630C, MiCOM P631, MiCOM P632, MiCOM P633, MiCOM P634
MiCOM P63x Schneider Electric Differential Protection Devices for Complete Protection of Electrical Power Transformers