Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 61Q

Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications

Một phần của Altivar

Improved robustness and efficiency with water cooling
Altivar 61Q Schneider Electric Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications