Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 61Q

Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications

Một phần của Altivar

Improved robustness and efficiency with water cooling
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Altivar 61Q Schneider Electric Water-cooled drives from 110 to 800 kW for variable torque applications
Liên hệ bộ phận hỗ trợ