Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Altivar 61 Plus-LH

Enclosed Low Harmonic Drive Systems from 55 to 2400 kW

Một phần của Altivar

Easy reduction of harmonics with ready-to-use enclosed Low Harmonic Drives from 55 to 2400 kW
Altivar 61 Plus-LH Schneider Electric Enclosed Low Harmonic Drive Systems from 55 to 2400 kW