Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

AS-Interface

AS-Interface cabling solutions

Ngừng bán

Wiring system meeting the integration requirements of industrial control systems

AS-Interface schneider.label AS-Interface cabling solutions
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     140EIA92100 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     140EIA92100

     AS-Interface master module Modicon Quantum - 30 V DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXSAY1000 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXSAY1000

     AS-Interface master module - V2 - standard and extended
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TSXSAZ10 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TSXSAZ10

     AS-Interface master module - V1 - standard
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     TWDNOI10M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     TWDNOI10M3

     AS-Interface master module - M3 (7.3 analogue profile) V2.11 - 29.5..31.6 V DC
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /