Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Acti 9 Smartlink Modbus

The Smartlink in its modbus slave version

Một phần của EcoStruxure

Acti 9 Smartlink Modbus slave and Acti 9 Smartlink Ethernet are used to transfer data from Acti 9 devices to a PLC or monitoring system via the communication system
Acti 9 Smartlink Modbus Schneider Electric The Smartlink in its modbus slave version