Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Argus for Asia

Double Sense. Zero Misses

-

Argus for Asia
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     SAE_UE_MS_CU_WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SAE_UE_MS_CU_WE

     Single-Load 360º Dual Technology Occupancy Sensor
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     CU200WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     CU200WE

     Single-Load 200º Dual Technology Occupancy Rotatable Sensor
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     SAE_UE_MS_CU1WE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SAE_UE_MS_CU1WE

     ARGUS - Single-Load 180º Dual Technology Occupancy Sensor
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     SAE-UE-MS-CDAWE Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     SAE-UE-MS-CDAWE

     ARGUS - Surface Mount Dual-Load 360º PIR Occupancy Sensor
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /