Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Flow Measurement

Cung cấp các giải pháp giúp linh hoạt đo lưu lượng dầu và khí gas cho Sản xuất thượng nguồn và trung nguồn (Upstream Production and Midstream )

Một phần của EcoStruxure

Flexible electronic flow measurement solutions for Upstream Production and Midstream including Transmitters and Gas Flow Computers
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Flow Measurement Schneider Electric Cung cấp các giải pháp giúp linh hoạt đo lưu lượng dầu và khí gas cho Sản xuất thượng nguồn và trung nguồn (Upstream Production and Midstream )
Liên hệ bộ phận hỗ trợ