Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

TeSys LF

Enclosed direct-on-line starters for use on AS-Interface line up to 5,5kW/400V

-

TeSys LF
   • 4 products available

    • Giá tốt nhất
     LF3P00E Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LF3P00E

     TeSys LF - enclosed DOL starter - 0.16...0.25 A
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LF3MP06EU Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LF3MP06EU

     TeSys LF - enclosed DOL starter - 1...1.6 A - UL
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LF3MP07EU Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LF3MP07EU

     TeSys LF - enclosed DOL starter - 1.6...2.5 A - UL
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     LF3P00EA79 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     LF3P00EA79

     TeSys LF - enclosed DOL starter - 0.16...0.25 A - local/ASI
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /