Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

NetShelter SX Enclosures

Feature-rich rack enclosure optimized for easy installation, managing cables, integrating power distribution, and maximizing airflow.

Một phần của NetShelter

World's most versatile rack enclosure with over 1 million units sold!
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
NetShelter SX Enclosures APC Brand Feature-rich rack enclosure optimized for easy installation, managing cables, integrating power distribution, and maximizing airflow.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ