Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Modicon X80 modules

The common platform of modules for Quantum Ethernet I/O and M340 PAC

Một phần của Modicon

All modules with X80 form factor: backplane, power supply, I/O digital, I/O analog, communication, expert, etc.
Modicon X80 modules Schneider Electric The common platform of modules for Quantum Ethernet I/O and M340 PAC