Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Magelis SCU

HMI controller for small machine and simple process control

Một phần của Harmony

Magelis SCU controller delivers adequate functionality for control of small machines and simple processes, while saving up to 30% in installation and ownership costs
Magelis SCU Schneider Electric HMI controller for small machine and simple process control