Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Magelis HMIZ

USB illuminated switch for Magelis HMI

Một phần của Harmony

Ø22 USB illuminated switch for Magelis HMI, with 5 function key with multicoloured LED backlight.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Magelis HMIZ Schneider Electric USB illuminated switch for Magelis HMI
Liên hệ bộ phận hỗ trợ