Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Magelis HMIZ

USB illuminated switch for Magelis HMI

Một phần của Harmony

Ø22 USB illuminated switch for Magelis HMI, with 5 function key with multicoloured LED backlight.

Magelis HMIZ
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /