Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Harmony eXLhoist

Wireless industrial remote control

The Harmony eXLhoist industrial remote control is part of a complete range of devices designed for intuitive and safe operation in hoisting and material handling applications.

Harmony eXLhoist
   • 6 products available

    • Giá tốt nhất
     XARSK8L12W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK8L12W

     System-XARS8L12W + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software
    • Giá tốt nhất
     XARSK8L12H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK8L12H

     System-XARS8L12H + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software
    • Giá tốt nhất
     XARSK8D18W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK8D18W

     System-XARS8D18W + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software
    • Giá tốt nhất
     XARSK8D18H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK8D18H

     System-XARS8D18H + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software
    • Giá tốt nhất
     XARSK12D18W Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK12D18W

     System-XARS12D18W + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software
    • Giá tốt nhất
     XARSK12D18H Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     XARSK12D18H

     System-XARS12D18H + Charger + Shoulder belt + CABLE USB/RJ45 + Config Software