Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Uniflair Water Cooled Chillers

Water-cooled chillers for large water-cooled applications to be combined with remote dry-coolers, cooling towers, or remote condensers

Một phần của Uniflair

The all-in-one integrated chilled water solution for data center cooling.

Uniflair Water Cooled Chillers
Quay lại Chillers and Heat Rejection

Uniflair Water Cooled Chillers

 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /