Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

PowerLogic™ P5

Rơ-le bảo vệ có thể rút kéo cho các ứng dụng trung thế

Một phần của PowerLogic™

Rơ-le bảo vệ trung thế tập trung vào sự an toàn và an ninh mạng. Dễ dàng sử dụng cho Nhà làm tủ bảng điện, Nhà tích hợp hệ thống và Người dùng cuối. Từ bảo vệ quá dòng đến bảo vệ so lệch với bảo vệ hồ quang điện, LPCTs, LPVTs, giao tiếp Ethernet dự phòng và IEC 61850
PowerLogic™ P5 Schneider Electric Rơ-le bảo vệ có thể rút kéo cho các ứng dụng trung thế