Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM

Interface and gateway for Ethernet and Modbus-SL communication

Một phần của EcoStruxure

Enerlin’X IFE, EIFE, IFM interfaces enables Masterpact, PowerPact, and Compact circuit breakers to be connected to an Ethernet or Modbus-SL network
Enerlin’X IFE, EIFE, IFM Schneider Electric Interface and gateway for Ethernet and Modbus-SL communication