Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys GV2-ME

Thermal magnetic motor circuit breakers

Một phần của TeSys

Motor Starter Combination provides you various pre-assembled configuration. Up to 5.5 kW for one way or reverser starters with Type 1 coordination.
TeSys GV2-ME Schneider Electric Thermal magnetic motor circuit breakers