Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

SCADAPack 500E

Được thiết kế cho các giải pháp nước, nước thải, dầu và khí đốt, các giải pháp năng lượng tái tạo.

Smart RTU that combines the power of a Programmable Automation Controller (PAC) with the versatility of a remote terminal unit (RTU). Designed for Water, Wastewater, Oil & Gas midstream, Renewable Energy Solutions.
SCADAPack 500E Schneider Electric Được thiết kế cho các giải pháp nước, nước thải, dầu và khí đốt, các giải pháp năng lượng tái tạo.