Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Limit switches

Osisense limit switches

Intuitive, easy-to-install range for detection via contact of rigid objects.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Limit switches Schneider Electric Osisense limit switches
Liên hệ bộ phận hỗ trợ