Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Foxboro SCADA RTUs

Cung cấp khả năng liên lạc từ xa SCADA để tự động hóa quy trình hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Schneider Electric’s Foxboro SCD2200 and Foxboro SCD6000 are world-class RTUs — providing SCADA remote communications for efficient, cost-effective process automation. Modular construction and advanced features offer fast, easy and reliable configuration and operation in demanding applications.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
RTU Family Portrait
Liên hệ bộ phận hỗ trợ