Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Galaxy VX

High-efficiency, modular 500-1500 kW 3-phase UPS with eConversion and lithium-ion battery options. Ideal for large to hyperscale data centers and industrial applications.

Một phần của Galaxy

Featuring ultra-efficient eConversion mode
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Galaxy VX Schneider Electric High-efficiency, modular 500-1500 kW 3-phase UPS with eConversion and lithium-ion battery options. Ideal for large to hyperscale data centers and industrial applications.
Liên hệ bộ phận hỗ trợ