Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

LPVT

Indoor low-power voltage transformers up to 36kV

Low-power voltage transformers are voltage sensors for indoor applications with insulation up to 36kV
LPVT Schneider Electric Indoor low-power voltage transformers up to 36kV