Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Harmony XAC-A

Pendant control stations for Ø 22 mm plastic signaling units

Một phần của Harmony

Pendant control stations for auxiliary circuits, equipped with 2 to 12 Ø 22 mm buttons
Harmony XAC-A Schneider Electric Pendant control stations for Ø 22 mm plastic signaling units