Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

EcoStruxure™ OPC UA Server Expert

More secure, open, high performance IIoT communications

A state of the art OPC UA communications platform linking industrial devices and Modicon PLCs to the Industrial Internet of Things (IIoT)
EcoStruxure™ OPC UA Server Expert Schneider Electric More secure, open, high performance IIoT communications