Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys GC, GY, GF

Modular contactors from 16 up to 100 A

Một phần của TeSys

TeSys GC, GY, GF is a range of modular contactors and relays from 16 to 100 A designed for multiple applications in a variety of industries.
TeSys GC, GY, GF Schneider Electric Modular contactors from 16 up to 100 A