Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tesys GB2

Breakers for control circuits

Một phần của TeSys

Thermal-magnetic circuit breakers from 0.5 to 20 A for the protection of industrial equipment control circuits
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Tesys GB2 Schneider Electric Breakers for control circuits
Liên hệ bộ phận hỗ trợ