Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

TeSys GV7

Thermal magnetic motor circuit breakers up to 110 kW

Một phần của TeSys

-
Liên hệ bộ phận hỗ trợ
Disjoncteur magnéto-thermique avec pouvoir de coupure de 70 kA : GV7-RS
Liên hệ bộ phận hỗ trợ