Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

PacDrive 3

High perfomance automation solutions

Một phần của Modicon

PacDrive 3 is based upon proven logic motion technology, which unifies PLC, motion, and robotics control functionality on a single hardware platform.
PacDrive 3 Schneider Electric High perfomance automation solutions