Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

TeSys LR9

Electronic thermal overload relays with build-in alarm function from 18,5 kW to 315 kW

Một phần của TeSys

TeSys LR9 is a complete range of electronic thermal overload relays from 0.1 to 360 A . Designed for TeSys D and F contactors ranges, they can be mounted directly under the contactors for advanced motor protection.

TeSys LR9
 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /