Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Chọn vị trí của bạn

Modicon LMC058 and LMC078

for coordinated, synchronised and interpolated motion control

Một phần của Modicon

A full range of scalable controllers to design all your applications, thanks to a single software suite, SoMachine, including the same Motion Libraries based on PLCopen, Embedded I/O, and numerous field buses.

Modicon LMC058 and LMC078
Quay lại Motion & Drives Controllers

Modicon LMC058 and LMC078

 

Câu hỏi thường gặp

Dễ dàng tìm kiếm và chia sẻ câu trả lời mà bạn đang tìm từ dịch vụ câu hỏi thường gặp (FAQ) trực tuyến của chúng tôi.
So sánh sản phẩm: /