Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Bạn cần nhóm của mình để có chuyên môn về an toàn hoàn toàn! Điều này có ý nghĩa sống còn đối với cả công nhân và giám sát thiết bị điện của cán bộ. Phát hiện bất kỳ lỗ hổng kiến thức nào và tham gia vào các khóa đào tạo về an toàn điện phù hợp bằng việc học tập qua mạng, thực tế và thực hành.
Nội dung thay thế

Cải thiện chính sách an toàn "không tai nạn" của bạn với chương trình đào tạo về an toàn điện của chúng tôi

Huấn luyện đội ngũ của bạn làm việc an toàn và đánh giá tri thức của họ bằng giải pháp học e-mail dự phòng rủi ro điện của chúng tôi.

Hiểu được hồ quang điện

Hồ quang điện gây ra 30.000 tai nạn tại Hoa Kỳ mỗi năm. Với giáo trình học hỏi qua điện tử của chúng tôi và buổi đối mặt của chúng tôi sẽ mang lại hầu hết các tiêu chuẩn NFPA của Hoa Kỳ và sự triển khai nó trong lĩnh vực này.

Hướng dẫn tất cả mọi người về tầm quan trọng của an toàn điện

Không chỉ các nhân viên điện của công ty bạn mới cần hiểu về an toàn điện. Chuẩn bị cho tất cả nhân viên của bạn tập huấn về an toàn điện một cách dự phòng và đáp ứng.
Nội dung thay thế

Công cụ tìm khóa đào tạo kỹ thuật

Chọn các bài giảng theo các lĩnh vực năng lực của bạn, chuyên môn, địa điểm và ngôn ngữ, và phát triển kiến thức về an toàn điện, năng lực vận hành và bảo trì.
Tìm khóa học của bạn

Cung cấp đào tạo về an toàn điện

Bảo vệ an toàn cho đội của bạn

Các chương trình học tập của chúng tôi có thể hỗ trợ cụ thể trong đời sống làm việc của cả nhân viên điện và phi điện.

Triển khai chính sách đào tạo về an toàn điện của bạn

Hướng tới chính sách ‘zero tai nạn’ với các mô-đun của chúng tôi về dự phòng rủi ro điện chính, bằng ngôn ngữ của bạn, tại địa điểm của bạn hoặc tại một trong các trung tâm đào tạo của chúng tôi.

Ngăn chặn rủi ro điện

Các chuyên gia an toàn quốc tế của chúng tôi đã thiết kế các chương trình an toàn của chúng tôi dựa trên tình huống thực tế và phân tích nguyên nhân gốc của sự cố.

Khác biệt

Duy trì nhận thức về rủi ro điện cho nhân viên của bạn với chương trình đào tạo an toàn điện trực tuyến 24/7.
 

Thêm thông tin kỹ thuật về đào tạo

Vui lòng điền vào biểu mẫu này để nhận thêm thông tin kỹ thuật về đào tạo

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Vui lòng cung cấp thông tin dưới đây.

Please check this box

Problem with captcha verification, please check your connection

Bạn cần trợ giúp?

Bắt đầu ở đây!

Tìm câu trả lời ngay. Tự tìm kiếm giải pháp, hoặc kết nối với một trong các chuyên gia của chúng tôi.

Liên hệ hỗ trợ

Liên hệ với nhóm chăm sóc khách hàng của Schneider để nhận thêm thông tin, được hỗ trợ kỹ thuật, trợ giúp khiếu nại và các thông tin khác.

Nơi mua hàng?

Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

 Mở trong cửa sổ mới

Tìm kiếm câu hỏi thường gặp

Nhận câu trả lời bạn cần bằng cách duyệt tìm những Câu hỏi thường gặp (FAQ) liên quan đến chủ đề.

 Mở trong cửa sổ mới

Liên hệ bộ phận bán hàng

Đăng ký bán hàng trực tuyến và chuyên gia của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!