Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
Nội dung thay thế

Thúc đẩy tăng trưởng bền vững

Doanh nhân đang sử dụng điện thoại di động trong tòa nhà văn phòng

Mua năng lượng thông minh hơn

Sử dụng năng lượng hiệu quả

Nội dung thay thế

Hiện thực hóa dữ liệu

Tài trợ dự án vốn đầu tư

Đây là Quản lý năng lượng chủ động

Quản lý năng lượng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Nhìn thấy tương lai của hoạt động quản lý năng lượng và tìm hiểu thêm về việc sử dụng năng lượng như một loại tài sản, mối liên hệ với IoT, các động lực thúc đẩy sự bền vững và các mô hình kinh doanh bền vững mới.
Tải xuống sách điện tử

Hãy để các chuyên gia của chúng tôi hướng dẫn bạn

Các công ty sử dụng hơn 450 tỷ đô la cho các chương trình về năng lượng và bền vững nhưng có đến 48% không có kế hoạch chiến lược. Tìm hiểu cách tận dụng cơ hội để hoạt động hiệu quả hơn và tiết kiệm chi phí.
Tải xuống thông tin bằng hình ảnh đồ họa

Bạn đã sẵn sàng tiếp nhận lượng dữ liệu lớn chưa?

Quản lý năng lượng và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp
Tìm hiểu cách phần mềm quản lý năng lượng và phát triển bền vững cấp doanh nghiệp có thể thu thập, phân tích dữ liệu để nâng cao hiệu quả cũng như giảm thiểu chi phí.

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

1. Năng lượng bền vững là gì? 

Năng lượng bền vững đề cập đến các nguồn năng lượng sạch, có thể tái tạo giúp giảm thiểu tác động đến môi trường, đem lại một giải pháp năng lượng bền vững lâu dài. Các nguồn tài nguyên này bao gồm năng lượng mặt trời, gió, nước và địa nhiệt, giúp giảm lượng khí thải các-bon và đảm bảo an ninh năng lượng cho các thế hệ mai sau.

2. Đâu là sự khác biệt giữa năng lượng bền vững và năng lượng tái tạo? 

Năng lượng bền vững bao gồm các nguồn tài nguyên tái tạo, nhưng cũng cân nhắc các tác động lâu dài đến môi trường, xã hội và kinh tế, thúc đẩy năng lượng và bền vững. Năng lượng tái tạo chỉ tập trung vào các nguồn có thể được bổ sung tự nhiên.

3. Tại sao năng lượng bền vững lại quan trọng với tương lai của chúng ta? 

Năng lượng bền vững là yếu tố sống còn cho tương lai, vì nó có thể giúp giảm lượng phát thải khí các-bon, giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo tồn các nguồn tài nguyên. Việc sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời, gió, nước và địa nhiệt góp phần tạo nên một hành tinh xanh hơn và đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng ổn định cho các thế hệ tương lai.