Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Khởi động chương trình phi carbon hóa chuỗi cung ứng thành công 

Khung chương trình của chúng tôi giúp các công ty thu hút các nhà cung cấp tham gia phi carbon hóa bằng các hoạt động hỗ trợ hữu ích.

Các lãnh đạo doanh nghiệp cộng tác với nhau để giảm lượng phát thải trong Phạm vi 3

Việc nhận thức được các hoạt động vận hành bền vững và các mục tiêu phát thải ròng bằng 0 là nỗ lực của cả nhóm
Tìm hiểu cách chúng tôi đang làm việc với các công ty dược phẩm hàng đầu thế giới để cùng nhau giảm lượng phát thải trong Phạm vi 3 và giảm thiểu tác động tổng thể của ngành đến môi trường.

Rút ngắn khoảng cách tham vọng

Tìm hiểu các nguồn lực liên quan và tìm hiểu thêm về cách chúng tôi làm việc với một số tổ chức lớn nhất thế giới để thu hẹp khoảng cách tham vọng không phát thải khí carbon thông qua các chương trình chuỗi cung ứng độc đáo và sáng tạo.

A person looking at something

Hợp nhất tất cả dữ liệu về năng lượng và phát triển bền vững tại một nơi

Tự tin đưa ra quyết định với nguồn dữ liệu kết nối thông qua phần mềm có sự hỗ trợ của chuyên gia phát triển bền vững để hỗ trợ hành trình hướng tới không phát thải khí carbon của bạn.
Tìm hiểu cách thực hiện Mở trong cửa sổ mới

Liên lạc với các chuyên gia của chúng tôi

Chat

Bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp? Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn!

Chiến lược phi carbon hóa chuỗi cung ứng của Schneider Electric là gì?

Tại Schneider Electric, chúng tôi giúp chương trình chuỗi cung ứng của bạn có khả năng đạt được tác động đáng kể đến môi trường bằng cách tạo ra các chiến lược gắn kết mạnh mẽ và xây dựng năng lực của nhà cung cấp trong khi vẫn cải thiện độ ổn định cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi cộng tác với các công ty để thúc đẩy sự phát triển bền vững trên khắp các chuỗi cung ứng, giúp các hoạt động của họ trở nên xanh hơn và công bằng hơn.

Cách hoạt động phi carbon hóa chuỗi cung ứng có thể đem lại một tương lai bền vững và hòa nhập?

Các mức phát thải Phạm vi 3 chiếm 75% tổng mức của tất cả các ngành, đồng thời các nhà cung cấp nhỏ và lớn là những yếu tố tiềm năng đáng kể gây ra các mức phát thải này. Để giải quyết vấn đề này và đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, các doanh nghiệp phải đào tạo và hỗ trợ các đối tác chuỗi cung ứng phát triển bền vững. Chúng tôi cung cấp giải pháp thực tế và chiến lược cho các công ty khách hàng của chúng tôi, kết hợp với sự tham gia, đo lường, thiết lập chiến lược và triển khai của các nhà cung cấp thông qua hiệu quả sử dụng năng lượng, thu mua năng lượng tái tạo và giảm lượng phát thải khí carbon.

Chúng tôi đang đối mặt với những thách thức nào trong việc phi carbon hóa chuỗi cung ứng cho khách hàng của mình trong khuôn khổ các hành động về khí hậu?

Đội ngũ tư vấn bền vững toàn cầu của chúng tôi cung cấp một chiến lược phát triển bền vững toàn diện tận dụng các công nghệ và dữ liệu sẵn có trong toàn tổ chức của bạn để đảm bảo bạn giảm tác động đến môi trường trong các hoạt động vận hành của mình, mua năng lượng tái tạo và đảm bảo doanh nghiệp của bạn tuân thủ tất cả các quy định. Vì tất cả chúng ta đều là một phần của hệ sinh thái, chúng tôi tin vào việc khích lệ phương pháp tiếp cận hợp tác và khuyến khích chia sẻ kiến thức bằng cách thường xuyên mời khách hàng chia sẻ kinh nghiệm của họ và giúp các công ty khác giải quyết các thách thức tương tự để dẫn dắt quá trình chuyển đổi xanh.