Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm hiểu các giải pháp EcoStruxure của chúng tôi cho lĩnh vực sản xuất pin EV

Kích hoạt các quy trình phát triển bền vững, có khả năng phục hồi trong các nhà máy pin EV

Mở rộng hiệu suất của siêu nhà máy và cải thiện thời gian đưa sản phẩm ra thị trường với EcoStruxure cho lĩnh vực sản xuất pin EV. Xem cách các giải pháp toàn diện của chúng tôi có thể giúp đáp ứng các mục tiêu năng suất cao, đồng thời tăng hiệu quả và tính bền vững.

Tìm hiểu phần mềm, dịch vụ và sản phẩm

Giải pháp tiêu chuẩn hóa kiến trúc của chúng tôi

 

EcoStruxure™ Power Advisor

 

EcoStruxure Asset Advisor

 

ETAP

 

EcoStruxure™ Power Operation

Hệ thống thực hiện sản xuất AVEVA™

Cách hệ thống phân phối nguồn điện kết hợp có thể giúp cho các siêu nhà máy điện sử dụng năng lượng hiệu quả và bền vững hơn?

Tìm hiểu thêm Mở trong cửa sổ mới