Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Tìm hiểu các giải pháp EcoStruxure dành cho các hệ thống băng chuyền

Logistics và kho bãi

Tăng tối đa sản lượng trung tâm phân phối của bạn, giảm thời gian ngừng hoạt động của hệ thống, tăng dịch vụ bảo quản và đạt được tiết kiệm năng lượng trong quy trình. Công nghệ và phần mềm của chúng tôi tối ưu hóa các quy trình cho:

• Hệ thống băng chuyền vận chuyển

• Hệ thống bảo quản

• Hệ thống chuẩn bị đơn hàng

• Hệ thống phân loại tấm nâng hàng

• Giám sát hệ thống và báo cáo hợp nhất

Truy cập catalog điện tử

Đọc sách điện tử

Xem khách hàng của chúng tôi hướng đến tương lai như thế nào

Làm thế nào UPS cải thiện hiệu quả thời gian thực với EcoStruxure
Schneider Electric hợp tác với UPS để cung cấp công nghệ tự động hóa mới nhất. Tìm hiểu cách giải pháp EcoStruxure hỗ trợ IoT của chúng tôi giúp cơ sở UPS Smart Hub mới cải thiện hiệu suất để xử lý 104.000 gói mỗi giờ.
Khám phá câu chuyện của UPS

Tìm hiểu phần mềm, dịch vụ và sản phẩm cho hệ thống băng chuyền

 

EcoStruxure™ Machine Expert Twin

 

EcoStruxure™ Augmented Operator Advisor

 

EcoStruxure™ Secure Connect

 

EcoStruxure Machine Advisor

 

AVEVA™ System Platform