Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

100%

presidenten van landen en zones zijn betrokken bij hun gemeenschap

200

lokale duurzaamheidsinitiatieven

Lokale acties mogelijk maken

Individuele energie voor altijd mobiliseren

Ons VolunteerIn-programma, dat in 2012 is opgezet, inspireert mensen om iets terug te geven aan gemeenschappen door begeleiding, training en bijdragen aan duurzaamheidsinitiatieven van lokale partners. Door hen te ondersteunen versterken we de kracht van verantwoord burgerschap en een duurzame gemeenschap.
Ontdek het VolunteerIn-programma

Lokale duurzaamheidsinitiatieven

Minder CO2-emissie in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten)

1400 ton CO2 per jaar bespaard met een nieuwe zonnepaneeldak voor ons Smart Distribution Center in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten).

Partnerschap met het Italiaanse Ministerie van Onderwijs

1000 studenten in energie-efficiëntie en industrie 4.0 worden getraind door vrijwilligers van Schneider Electric.

Circulariteit in Zweden

Eerste lancering van nieuwe circulaire bedrijfsmodellen ontwikkeld in Zweden.

Vrouwenemancipatie in Chili

Onderwijs voor kwetsbare vrouwen wordt bevorderd en gestimuleerd door lokale verenigingen in Chili.

Toegang tot schone grondstoffen in Canada

Toegang tot schoon water, energie en efficiënte huisvesting voor inheemse gemeenschappen in Canada.

Gelijkheid in India

Meer gelijkheid in India voor 24.000 studenten door 100 co-onderwijsinstellingen van zonne-energie te voorzien.

Circulariteit in Frankrijk

We bevorderen circulariteit in Frankrijk door onze interne winkelcatalogus uit te breiden met 150 circulaire productreferenties.

E-mobility in Noorwegen

We versnellen de e-mobility in Noorwegen voor ons volledige wagenpark, zodat we in 2023 100% elektrisch rijden.

Nieuwe levensduur voor elektronicaproducten in Spanje

We beiden elektronicaproducten een nieuw leven in Spanje met een online markt en verbeterde elektrische installaties voor kwetsbare gezinnen.

Actieplannen voor verzoening in Australië

We ondersteunen verzoening in Australië door onze uitgaven met inzet van inheemse leveranciers vijfvoudig te verhogen.

Zonnelampen voor Franstalig Afrika en Franstalige eilanden

Scholen krijgen fotovoltaïsche apparatuur met installaties voor het opladen van zonnelampen in Franstalig Afrika en op Franstalige eilanden.

Energie-educatie in Myanmar opschalen

We breiden het energieonderwijs uit met de oprichting van beroepsopleidingsfaciliteiten in Myanmar.

Veilige toegang tot elektriciteit in Brazilië

Veilige toegang tot elektriciteit in Brazilië voor achtergestelde huishoudens.

Ondersteuning voor India met COVID-19-noodhulp

Ondersteuning voor India met noodhulp van 6.530 donors via de Schneider Electric Foundation.

Energie-efficiëntie in een emblematisch museum in Griekenland

We brengen energie-efficiëntie onder de aandacht in een emblematisch museum van Griekenland om het lokale bewustzijn over duurzaamheid te vergroten.

Onze lokale toezeggingen dragen bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN

In lijn met ons doel om de kloof tussen vooruitgang en duurzaamheid te overbruggen, ondersteunen onze duurzaamheidsinitiatieven de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Meer over onze inzet voor het lokale niveau

Schneider Electric Foundation

Hoe we jongeren met energie stimuleren via ons netwerk van actieve vrijwilligers en lokale partners.

Duurzaamheidsrapporten

Toegang tot de resultaten en rapporten van Schneider Sustainability Impact, allemaal op één plek.

Diversiteit, gelijkheid en inclusie

Meer over onze cultuur, waarden en beleid voor hoogwaardige diversiteit en inclusie op de werkplek

Hoe kunnen lokale duurzaamheidsinitiatieven een positief effect hebben op het lokale milieu? 

Schneider Electric loopt voorop om lokale gemeenschappen te versterken door lokale duurzaamheidsinitiatieven te promoten en partners in staat te stellen de koolstofdoelstellingen lokaal te versnellen dankzij digitale transformatie en training. Als de meest duurzame onderneming in de wereld en marktleider voor de digitale transformatie van energiemanagement en automatisering zet Schneider Electric zich in voor duurzaamheidsinitiatieven per land om onze lokale impact en de kracht van een duurzame gemeenschap te versterken. Ontdek onze toezeggingen voor het lokale niveau, gericht op duurzaamheidsinitiatieven voor het milieu, koolstofneutraliteit en inclusie op lokaal niveau. Ontdek ons VolunteerIn-platform dat actief vrijwilligerswerk en deelname aan maatschappelijke betrokkenheid mobiliseert, sociale inclusie versterkt en solidariteit met initiatieven van lokale partners verdiept. Wij helpen onze lokale partners om duurzame en innovatieve oplossingen te vinden, waaronder zonne-energieoplossingen voor minder koolstofuitstoot, toegang tot schone grondstoffen, snelle e-mobiliteit en online marketingmogelijkheden voor elektrische producten. We besteden ook middelen om lokale studenten training in energie-efficiëntie te bieden en circulariteit, empowerment van vrouwen en gelijkheid voor duurzame ontwikkeling op lokaal niveau te promoten. Ontdek onze unieke multi-hub die de besluitvorming decentraliseert ten behoeve van de lokale omgeving en talenten niet aan bepaalde locaties bindt op basis van hun functie. Dit model helpt u om wereldwijde mogelijkheden te verkennen en traint u om met verschillende culturen en tijdzones te werken en om diversiteit en gelijkheid te bevorderen. Schneider Electric, het meest lokale bedrijf van alle wereldwijde bedrijven, wil diversiteit en innovatie benutten om lokale duurzaamheidsinitiatieven te promoten, zodat individuele mensen en partners duurzaamheid voor iedereen kunnen realiseren.