Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Автоматизация и контрол

Софтуер

Софтуер за програмиране на контролери

TwidoSuite

Софтуер за програмиране на Twido. Софтуер за програмиране, който помага в разработката на проекти за контролери Twido

Вижте подробна информация

SoMachine

Една-единствена софтуерна среда. Спестете време за проектиране чрез интуитивно програмиране с едно от най-модерните и мощни софтуерни решения с инструменти на пазара.

Преглед на продукти

Zelio Soft

Софтуер за програмиране на Zelio Logic. Софтуер Zelio Soft за интелигентни релета Zelio Logic (SR2/ SR3). Включва софтуер за програмиране, модул за самообучение, библиотека от приложения и технически указания.

Преглед на продукти

PL7

Софтуер за програмиране на Micro & Premium. Софтуер за програмиране за Micro и Premium.

Вижте подробна информация

Concept

Софтуер за програмиране на Quantum & Momentum. Софтуер за програмиране за Quantum, Momentum и Atrium

Вижте подробна информация

ProWORX 32

Windows базиран софтуер за програмиране на гама Modicon. Софтуер за програмиране за контролер Modicon

Вижте подробна информация

Unity Pro - SoCollaborative software

Софтуер за програмиране на Quantum, Premium & Atrium. Общ софтуер за програмиране, трасиране и експлоатация за гамите контролери Modicon Premium, Atrium и Quantum

Вижте подробна информация

SoHVAC

Simplify HVAC & R machines programming & commissioning . Dedicated OEM HVAC software for developing, configuring and using your HVAC & R machines irrespective of your programming ability.

Вижте подробна информация

Софтуер за конфигуриране

Unilink

Софтуер за настройка на серво задвижвания Lexium. Софтуер за конфигуриране, настройка и регулиране на серво задвижвания Lexium

Вижте подробна информация

ASISWIN 2

Safety monitors configuration software on AS-Interface. Safety monitor configuration software on AS-Interface

Вижте подробна информация

Rapsody

Позволява проектиране на електроразпределителни табла НН. Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Вижте подробна информация

SoMove

Софтуер за настройка на устройства за управление на електродвигатели. SoMove, удобен софтуер за настройка, за конфигуриране на Schneider Electric устройства за управление на електродвигатели.

Преглед на продукти

SoMove Mobile

Софтуер за конфигурация на Честотни регулатори за мобилен телефон. Конфигуриране с SoMove Mobile софтуер за мобилен телефон през Bluetooth™

Вижте подробна информация

Power Launcher

Configuration Software. Configuration Software

Вижте подробна информация

Ecoreach

Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура. Софтуер за конфигуриране и тестване на електроапаратура.

Вижте подробна информация

PowerSuite

Софтуер за настройка четотни регулатори Altivar и софтстартери Altistart. Софтуерен пакет PowerSuite за конфигуриране на честотни регулатори Altivar, стартери Altistart и контролер-стартери TeSys® модел U

Вижте подробна информация

Конфигурационен софтуер за Човеко-машинен интерфейс (HMI)

Софтуер за Управление и Визуализация

Софтуер за проектиране

ID-SPEC

To define electrical distribution principles, present them to your customer. За дефиниране на принципите на електроразпределението и представянето им пред клиента

Вижте подробна информация

My Ecodial L

Изчисление на ел. инсталация НН. Изчисляване на електроинсталация ниско напрежение

Вижте подробна информация

My Ecodial S

Изчисление на еднолинейна схема на ел.инсталация СН/НН. Изчисляване на отделен кръг на електроинсталация средно напрежение/ниско напрежение

Вижте подробна информация

ID-Spec Large

Изчисление на еднолинейна схема и специфициране на оборудване за електроразпределение. За проектиране на линейната схема и специфициране на електроразпределителната апаратура

Вижте подробна информация

SisVar International

Изчисление и избор на оборудване за корекция на фактор на мощността. Софтуер за избор на продукти за корекция на косинус фи (cos φ) ниско напрежение

Вижте подробна информация

Директна координация

Дефиниране и координиране на апаратура НН. Разширена търсеща система за дефиниране и съгласуване на устройства ниско напрежение

Вижте подробна информация

Софтуер за координация на устройствата в ел.мрежа

За показване на кривите на превключване и границите на дискриминация. -

Вижте подробна информация

Rapsody

Позволява проектиране на електроразпределителни табла НН. Модулният и функционален софтуер за конструиране на разпределителни табла ниско напрежение

Вижте подробна информация

LV Motor Starter Solution Guide V3.4

To select intuitively your motor starter solution. The software to help you to select intuitively your motor starter solution.

Вижте подробна информация

Enclosed Motor Starter Solution guide

The software to help you to select intuitively your enclosed motor starter solution. The new Enclosed Motor Starter Solution Guide software is available for both PC and iPad.

Вижте подробна информация

Ecodial Plugin for AutoCAD

Electrical Design and Calculation . Enables more efficient and easier electrical design and calculation in AutoCAD

Вижте подробна информация

ECO2.0

Free software to estimate energy savings on HVAC pump & fan motor applications, up to 2.4 MW.. ECO2.0, user-friendly free software for PCs, smart phones and tablets to estimate potential energy savings on your pump and fan motor applications, up to 2.4 MW .

Вижте подробна информация

Инженерингов софтуер

MES & Софтуер за управление на информацията

Софтуер за проучване, съобразен с конкретния икономически сектор

Софтуер за конфигуриране на универсални табла