Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Data Center Operation

Моментална представа за работата в центровете за данни чрез управление на инвентара, калкулатор на ефективността на енергийното потребление (PUE), аларми за устройства в реално време и, базирана на...

Част от EcoStruxure

Управление на ресурси и документиране на работата в центровете за данни чрез управление на инвентара

APC Brand Schneider Electric
Data Center Operation
 • Характеристики

  Модулът StruxureWare Data Center Operation поддържа, независимо от производителя, управление на ресурсите с мониторинг на състоянието на устройствата в реално време и показване на данните на схемата на физическите елементи на вашия център за данни, както и препоръки за разрешаване на проблемни ситуации. Базирано на зони, представяне с възможност за задълбочаване осигурява структуруран преглед на отделните зони в центъра за данни, с глобално и локално представяне с детайлизация до отделни устройства. Калкулаторът за ефективност на енергийното потребление (PUE) предлага информация за ежедневното енергийно потребление. За оперативни актуализации "в движение" Data Center Operation: Mobile осигурява достъп дo StruxureWare Data Center Operation с преносимо устройство.

  Ползи

  Защита
  • Достъп само за четене - Споделен достъп без риск от неупълномощени промени в конфигурацията.
  • Сигурност с парола - Защита с парола на потребителя предотвратява неоторизиран достъп, с разрешение срещу LDAP и Active Directory сървъри.
  • Достъп на множество потребители - Позволява на няколко потребители едновременно да извършват работа по приложението и безпроблемно обединяване на промените от различни потребители .
  • Потребителски роли - Възможност за различни нива на достъп, посредством вход в системата за няколко потребителя и предварително дефинирани потребителски роли.
  Колокация
  • Tenant impact analysis - Map tenant assets on a room, cage, rack or server level for an in-depth understanding of tenant impact in the event of an outage.
  • Web Client - Allows user visibility into data center assets, power usage and power capacity via any modern web browser. This lowers maintenance costs and empowers managers to make better and more informed real-time decisions.
  • 3D cage view - Очертаване на параметъра на клетката за моментално 3D визуализиране на положението, както и автоматично пресмятане на площта на клетката.
  • Audit trail - Следи промените на цялото оборудване на килията и съоръжението чрез жизнения цикъл в центъра за данни, осигурявайки прозрачност и лесна идентификация на изискванията за поддръжка.
  • Measured cage power - Позволява детайлно таксуване на индивидуалните потребители чрез лесен преглед на продадената и измерената енергия.
  • Cage visualization - Визуализиране на текущото налично пространство с анонимни данни за потребителите по време на предпродажбената фаза за планиране на потенциални клетки за нови клиенти, резервиране на пространство и подпомагане на продажбения процес.
  • Tenant inventory report - Показва цялото оборудване, свързано с един потребител, за незабавно откриване на потребителя.
  • Power receptacle report - Осветява текущия статус на щепселите и контактите за едно или повече PDU или потребители, включително индикация на прекомерно записване.
  • Power report - Показва общия капацитет спрямо продадения капацитет и измерения товар на обект за цялостен преглед на текущите електрически капацитети.
  • Space report - Моментален преглед на текущите пространствени капацитети, идентифициращ продажбеното, заетото и резервираното пространство, както и пространството, идентифицирано като използвано вътрешно.
  Маневреност
  • Поддръжка на електрическо помещение - Следи капацитета и планира промени за оборудване с централизирано захранване в зони, извън основното подово разпределение на центъра за данни.
  • Неутрален към производителите - Дава възможност за моделиране на оборудване и данни от всеки доставчик, осигурява поддръжка за съществуващи среди в центрове за данни.
  • Споделен модел за данни - Осигурява завършени и синхронизирани данни през целия жизнен цикъл на центъра за данни.
  • Локализация - Потребителският интерфейс се предлага на основните местни езици: английски, френски, немски, испански, руски, традиционен китайски, опростен китайски, японски, корейски, бразилски, португалски и италиански.
  • Опционални услуги за разполагане - Гарантира бързо внедряване с помощта на професионалните услуги на Schneider Electric.
  Наличност
  • Inventory report - Включва структурирана информация за всички монтирани в рака устройства, организирана спрямо типа на устройството, възраст, производител и свойства за бърз преглед на всички текущи устройства в центъра за данни.
  • Живо табло - Прозрачност на ключовите показатели за функционирането на центъра за данни чрез лесно конфигурируеми уеб табла, предназначени да показват необходимата информация за ръководителите.
  • Платформа за предприятия - Висока степен на готовност и резервиране в случай на отказ с помощта на клъстърни конфигурации и балансиране на натоварването. Система за критични приложения без точка на отказ.
  • Аларми в рамките на физическата схема - Предлага графично представяне на повредите на устройства в реално време в рамките на разпределението на подовото пространство и фронтален изглед на рака за контрол на оперативното състояние в центъра за обработка на данни.
  • Управление на инвентара - Показва данни за устройството в рамките на физическата схема за незабавен достъп до детайли на устройството и атрибути на ресурсите, както и преглед на операциите в центъра за данни.
  • Blade server support - Огледално изображение на точната конфигурация на центъра за данни, чрез моделиране на блейд-устройства в рамките в техните блейд-шкафове.
  • Guided network management - Графично изображение на мрежовите маршрути в центъра за данни и техните взаимовръзки.
  • Mobile data center operations - Интегрира се със StruxureWare Data Center Operation: Mobile за достъп до приложението StruxureWare Data Center Operation в движение през преносими PDA устройства Motorola MC75 .
  • PUE/DCiE калкулатор - Предоставя стойности на ефективността на енергийното потребление (PUE) или ефективността на инфраструктурата на центъра за данни (DCiE) за информация за ежедневната консумация на енергия.
  Удобство
  • Препоръчани действия - Подробната информация за възникващите аларми и препоръките за разрешаването им намаляват нуждата от обучение на персонала и средното време за отстраняване на неизправността.
  • Мрежово базирани референции - Гъвкав подход към подовите координати позволява на операторите на центрове за данни да приемат персонализирана схема за идентифициране на локацията.
  • CAD интеграция - Позволява импортиране на чертежи с компютърно проектиране (CAD) за бързо преоформление на помещението и конфертиране на CAD чертежите в DCIM модел, вкл. превключване на CAD слоевете за показване на цялата налична информация за съоръжението.
  Управляемост
  • Изглед на оформлението на пода - Преглед на точното възпроизводство на вашия център за данни чрез удобна графична план-схема и 3D визуализация.
  • Виртуално помещение за съхранение - Проследяване на нови устройства от пристигането на обекта във виртуалното хранилище, в съответствие с препоръките на най-добрите практики.
  • Подлежащ на индивидуализиране изглед - Гъвкавa схема на приложението, съобразена с индивидуалните нужди на потребителите.
  • Множество помещения - Осигурява опцията за показване на няколко стаи на един и същи подов план за точно изобразяване и навигиране на големи съоръжения.
  • Потребителски устройства - Бързо персонализиране на библиотечните ресурси спрямо вашите спецификации само с две кликвания, за изменение на потребителски свойства като изисквания към електрозахранването и MAC адрес, и т.н.
  • Библиотека книги за системата - Използвайте изчерпателния каталог за физическа инфраструктура и IТ устройства от водещи производители.
  • Глобално търсене на активи - Бързо намирате ресурси чрез търсене със свободен текст и експортирате данни за оборудване във формат Excel.
  • Преден изглед на рак - Подробният изглед отпред на рака осигурява прецизно графично представяне на оборудването и неговото местоположение в стелажа.
  • Organizational view - Осигурява, базирана на местоположение, детайлизация за логически модел на центъра за данни, където помещенията на центъра за данни могат да бъдат организирани по райони, страни, университети, обекти, сгради и помещения.

EcoStruxure™ for Your Business

EcoStruxure ви помага да просперирате в днешния цифров свят. Взимайте аргументирани бизнес решения с IT/OT решенията на Schneider Eletric.

Reach Us

Имате въпрос, оплакване или друга обратна връзка, която бихте искали да ни изпратите, за да подобрите работата си с Schneider Electric?