Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

 • A group of workers examining security system images on multiple computer monitors, cyber security, sustainability reporting.
  Ежедневно реализиране на целите за изпълнение и беозпасност

  Цялостни услуги за центрове за данни: Експлоатация

  Къде е описанието?

 • Прочетете

  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #178
   Рамка за разработване и оценяване на програми за поддръжка на центрове за данни

   Неадекватните процеси за поддръжка и ограничаване на рисковете могат бързо да подкопаят предназначението на решението за съоръжението. Следователно е от критично значение да разберем по какъв начин можем правилно да структурираме и да изпълним програмата за експлоатация и поддръжка (O&M), за да постигнем очакваното равнище на изпълнение. Този доклад дефинира рамка, която е известна като Стандарт за равнища на поддръжка на инфраструктурата (TIMS), за приравняване на съществуваща или предложена програма за поддръжка с изисквания за експлоатация и изпълнение. Тази рамка помага да се направи програмата по-лесна за разбиране, комуникиране и изпълнение в рамките на цялата организация. Прочетете бяла книга #178
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #2
   Най-честите десет грешки в експлоатацията на центровете за данни

   По какъв начин можете да избегнете сериозни грешки когато извършвате експлоатация и поддържане на Вашите центрове за данни? Ключът е в методологията, която е в основата на вашата програма за експлоатация и поддръжка. Твърде често компаниите инвестират огромно количество капитал и експертни знания в проектирането на своите съоръжения. Когато изграждането е завършено обаче, експлоатацията на центровете за данни остава на заден план. Тази бяла книга разглежда десетте най-чести грешки в експлоатацията на центровете за данни. Прочетете бяла книга #2
  • Read more about Schneider Electric solutions

   Бяла книга #4
   Важността от критичната документация за обекта и обучението

   Всички изследвания на времето на престой в критични среди стигат до едно и също заключение: човешката грешка е водещата причина. Най-ефективният начин да се борите с тази заплаха за вашия бизнес е чрез документация и обучение, но това може да има едновременно положително и отрицателно въздействие.
    
   Надлежно обученият персонал разбира по какъв начин работи съоръжението, по какъв начин да извършва неговата експлоатация и да го поддържа и какво да прави, когато нещата не работят по начина, по който се очаква. Пълна, точна и достъпна документация е едновременно основата за това знание и начините за неговото прилагане. Създаването на цялостна документация и програма за обучение е критична, но рядко постижима цел. Тази бяла книга описва методология за съставяне на ефективна програма, която адресира специалните изисквания на критичните среди. Прочетете бяла книга #4

  • Едно от най-големите предизвикателства пред професионалистите в областта на центровете за данни е управлението на жизнения цикъл на оборудването на центъра за данни по начин, който оптимизира експлоатационните показатели, като същевременно се редуцира времето за престой. Важността на цялостните услуги за центрове за данни

  • Собствениците на центрове за данни трябва да си задават следните въпроси: "Кои са важните елементи от програмата за експлоатация и поддръжка?" и "По какъв начин нашата съществуваща програма се справя с това?" Само за пълнолетни лица: Експлоатация и поддръжка на съоръжения за центрове за данни

  • Научете по какъв начин една силна програма за експлоатация на центрове за данни е по-важна за безпроблемното функциониране на компанията, отколкото решението за центъра за данни на компанията. 3 начина, по които една силна програма за експлоатация на центрове за данни е по-важна, отколкото решението за Вашия център за данни.

  • Партньорство между фасилити мениджмънт и IT дейностите гарантира най-доброто възможно проектиране на център за данни, който взема предвид дългосрочните нужди на двете области на експлоатация. Експлоатацията на центровете на данни разчитат на комуникацията между фасилити мениджмънт и IT дейностите

  • За операторите на центрове за данни може да се окаже трудно да определят правилното равнище за поддръжка на техните съоръжения, особено ако не са професионалисти в областта на поддръжката. Необходима е добре организирана програма за експлоатация и поддръжка, която е синхронизирана с равнището на толерантност за рискове спрямо центрове за данни. Оценяване на Вашата програма за поддръжка на центрове за данни
 • Научете

  Калкулатор за оценка на инвестицията, сравнение между предварително изградени модулни системи за центрове за данни и традиционни центрове за данни


  Въздействие на проектните параметри върху стойността на предварително изградени модулни системи за центрове за данни спрямо традиционните центрове за данни. Калкулатор за оценка на инвестицията за център за данни

  Проектен калкулатор при планиране на изграждане на център за данни


  Въздействие на технологията на физическата инфраструктура и стратегии за планиране на растежа върху ключовите параметри при проектирането. Проектен калкулатор

  Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric


  Валидирани и документирани планове относно начините, по които системите за инженерна инфраструктура трябва да бъдат изградени, конфигурирани и изложени, както и за описването на това кои специфични компоненти са използвани. Референтни решения за центрове за данни на Schneider Electric

  Калкулатор за създаване на център за данни спрямо общата стойност на инвестицията за колокация


  Въздействие от страна на атрибутите на центровете за данни и модела за ценообразуване върху общата стойност на инвестицията. Калкулатор за общата стойност на инвестицията

  Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция за център за данни


  Въздействие на промените в решението за инженерната инфраструктура върху капиталовата инвестиция. Калкулатор за оценка на капиталовата инвестиция
 • Гледайте

  • Референтни решения за центрове за данни

   Проектирането и изграждането на център за данни може да бъде трудно. Поради тази причина Schneider Electric създава лесен начин за планиране, изграждане и пуск на център за данни чрез референтни решения.
  • Цялостни услуги за центрове за данни

   Животът може да е труден, но управлението на Вашия център за данни не е нужно да бъде трудно - поне когато използвате цялостни услуги за центрове за данни на Schneider Electric.
  • Стойността на цялостните услуги за центрове за данни

   Ролята на центровете за данни в бизнеса никога не е била по-критична. Услугите са ключови за проектиране, въвеждане в експлоатация и експлоатация на центрове за данни в пикови моменти, като същевременно гарантират експлоатационната готовност. Schneider Electric е тук за да ви помогне с цялостните услуги за центрове за данни, организирани под общото ръководство на Schneider Electric.

Чатът е достъпен сега