{}

Αναζήτηση συχνών ερωτήσεων

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Αναζήτηση ανά λέξη-κλειδί ή υποβολή ερώτησης","searchBtn":"Αναζήτηση","error":"Πληκτρολογήστε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση"}}

Όταν χρησιμοποιούμε μοτέρ τηλεχειρισμού σε Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος της σειράς NSX100…630 και τον τριπάρουμε μέσω ενός πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά;

Στην περίπτωση που τριπάρουμε ηθελημένα τον διακόπτη μέσω πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά με κατάλληλο διάγραμμα καλωδίωσης. Στην περίπτωση όμως που ο διακόπτης τριπάρει λόγω κάποιου θερμικού ή μαγνητικού σφάλματος, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει χειροκίνητη επαναφορά, για να ξαναμπορέσουμε να οπλίσουμε τον διακόπτη μέσω του μοτέρ τηλεχειρισμού

Ήταν χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες;

Ανακαλύψτε περισσότερα
Ανακαλύψτε περισσότερα