Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Όταν χρησιμοποιούμε μοτέρ τηλεχειρισμού σε Αυτόματο Διακόπτη Ισχύος της σειράς NSX100…630 και τον τριπάρουμε μέσω ενός πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά;

Στην περίπτωση που τριπάρουμε ηθελημένα τον διακόπτη μέσω πηνίου έλλειψης τάσης ή εργασίας, μπορούμε να κάνουμε αυτόματη επαναφορά με κατάλληλο διάγραμμα καλωδίωσης. Στην περίπτωση όμως που ο διακόπτης τριπάρει λόγω κάποιου θερμικού ή μαγνητικού σφάλματος, αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει χειροκίνητη επαναφορά, για να ξαναμπορέσουμε να οπλίσουμε τον διακόπτη μέσω του μοτέρ τηλεχειρισμού
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;