Συχνές Ερωτήσεις

Κάντε μία Ερώτηση

Είναι συμβατά τα πηνία έλλειψης τάσης και εργασίας της σειράς διακοπτών NSX με αυτά της παλιάς σειράς NS (100Α - 630Α) της Merlin Gerin;

 

Τόσο τα πηνία έλλειψης τάσης (MN) όσο και τα πηνία εργασίας (ΜΧ) της σειράς NSX μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους
παλιούς διακόπτες NS της Merlin Gerin. Ομοίως, τα πηνία των NS είναι συμβατά με την σειρά NSX.

Για παράδειγμα στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι κωδικοί και οι περιγραφές των παλιών και των νέων πηνίων για μία
περίπτωση τάσης ενεργοποίησης:
Παλιός Κωδικός Περιγραφή Νέος Κωδικός Περιγραφή
29407 Voltage release Compact MN 220 to 240 V AC 50
and 60 Hz
LV429407 MN 220-240 V 50/60 Hz 208-277 V 60 Hz UVR; NSX100-630
circuit breaker accessory
Βρήκατε την πληροφορία αυτή χρήσιμη;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιωθεί η πληροφόρηση;